Om IndsatsCenter for Videreudvikling

ICV er en privat leverandør af ydelser, som understøtter kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet.

ICV blev grundlagt i 2015 med udgangspunkt i en specialiseret integrationsfaglig viden. Siden har vi, i samarbejde med kommuner og virksomheder, opnået gode resultater i både integrations- og beskæftigelsesindsatsen.

>  Se vores resultater

Vil du være en del af ICV?

I øjeblikket søger vi ikke nye medarbejdere, men du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning på mailadressen: yama@icv.dk

Jeg er en del af ICV

Lene Knudsen

Faglig konsulent

Mine opgaver i ICV omfatter personaletræning/-ansvar, supervision, undervisning i psykoedukation og motivation af borgerne, individuelle samtaler med borgere, udvikling af undervisningsmateriale og daglige strukturer i fht. undervisning.

Vision

Vores vision er at skabe værdi og mening for hver enkelt borger uden for arbejdsmarkedet, så borgeren lærer at se sig selv som en vigtig del af samfundet og en kompetent bidragsyder til vores fælles velfærd via et arbejde.

Ud fra en helhedsorienteret indsats vil vi hjælpe den enkelte borger med at skabe et stabilt fundament for udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer, og vi vil øge borgerens opmærksomhed på sit medansvar i forhold til at bidrage til egen, såvel som fælles, velfærd.

Værdier

Værdierne ansvar, kompetence og stabilitet er vigtige nøgleord i vores undervisning og individuelle forløb, ligesom de danner grundlag for ICV’s egen indsats, kultur og den måde, hvorpå vi møder borgere og samarbejdspartnere i kommuner og virksomheder.

Vores resultater i 2019

Resultater fra Tønder kommune

Vi samarbejder med Tønder kommune om beskæftigelsesforløb for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere fra Danmark og andre EU -lande.

Resultater fra Haderslev kommune

Vi samarbejder med Haderslev kommune om beskæftigelsesforløb for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere fra Danmark og andre EU -lande.

Vores afdelinger

Haderslev

Bygnaf 6, 2
6100 Haderslev

Tlf.: 71 99 00 02

Tønder

Pionér Allé 19
6270 Tønder

Tlf.: 71 99 00 02

Skjern

Østergade 5
6900 Skjern

Tlf.: 71 99 00 02

 

Horsens

Konsul Jensen Gade 4
8700 Horsens

Tlf.: 71 99 00 02