Om ICV

Et stærkt team

En fleksibel og løsningsorienteret organisation

IndsatsCenter for Videreudvikling

ICV er en privat leverandør af ydelser, som understøtter kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet.

ICV blev grundlagt i 2015 med udgangspunkt i en specialiseret integrationsfaglig viden. Siden har vi, i samarbejde med kommuner og virksomheder, opnået gode resultater i både integrations- og beskæftigelsesindsatsen.

Se tilbud til at støtte kommunens indsats på beskæftigelsesområdet

Employees working at office

Nadira Mujkanovic, socialrådgiver

Som jobkonsulent og myndighedsbehandler hos ICV, beskæftiger jeg mig med både aktivitetsparate borgere og jobparate borgere, herunder borgere på kontanthjælp, integrationsydelse samt borgere på dagpenge.

Myndighedsbehandler

Jeg er ansvarlig for afholdelse af lovpligtige samtaler for borgere på dagpenge med dokumentering i Fasit til Jobcentre i den pågældende kommune. Hertil vejledning ift. arbejdsmarkedsrelevante temaer, særligt ift. Lovhjemmel. I mit job med tværfagligt samarbejde har jeg en tæt dialog med både Jobcentre og relevante A-kasser. Derudover hjælper jeg borgerne med at udarbejde noget konkret og brugbart ansøgningsmateriale, som de kan benytte i deres ansøgningsproces.

Jobkonsulent for aktivitets- og jobparate borgere

Det motiverer mig at være med til at udvikle borgernes kompetencer i forhold til at indgå i forskellige funktioner i samfundet –f.eks. socialisering i forhold til livsform og etnicitet. I beskæftigelsen med aktivitetsparate borgere, har jeg erfaring i samtaler med borgere der er genereret af angst, depression og PTSD -dertil med undervisning i psykoedukativemner, med henblik på at give den enkelte borger værktøjer til brug i situationer, hvor de ikke kan håndtere oplevelsen.

Jeg har en bachelor som socialrådgiver samt en kandidat i pædagogisk sociologi.

Vores vision

Vores vision er at skabe værdi og mening for hver enkelt borger uden for arbejdsmarkedet, så borgeren lærer at se sig selv som en vigtig del af samfundet og en kompetent bidragsyder til vores fælles velfærd via et arbejde.

Ud fra en helhedsorienteret indsats vil vi hjælpe den enkelte borger med at skabe et stabilt fundament for udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer, og vi vil øge borgerens opmærksomhed på sit medansvar i forhold til at bidrage til egen, såvel som fælles, velfærd.

Værdier

Værdierne ansvar, kompetence og stabilitet er vigtige nøgleord i vores undervisning og individuelle forløb, ligesom de danner grundlag for ICV’s egen indsats, kultur og den måde, hvorpå vi møder borgere og samarbejdspartnere i kommuner og virksomheder.

Kontakt

Vil du være en del af ICV?

I øjeblikket søger vi ikke nye medarbejdere, men du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning på mailadressen: info@icv.dk