Vi er ICV

Bent

Bent Iversen

Udviklingschef

T: 81 44 04 05

bent@icv.dk

Jeg er uddannet lærer og har arbejdet i folkeskolen i 12 år. Her arbejdede jeg især inden for specialområdet med bogligt svage elever. Jeg varetog også opgaven som skolevejleder.
Herefter skiftede jeg til voksenuddannelsesområdet, hvor jeg primært varetog lederfunktioner i omkring 15 år inden for AMU-systemet.
De seneste 10 år har jeg som leder og konsulent arbejdet med kommunale beskæftigelsesopgaver i Vejle kommune med primær fokus på samarbejdet mellem kommune og private virksomheder.
Sideløbende med mine arbejdsopgaver har jeg i 18 år været politiker i amtsråd og kommunalbestyrelse. P.t. er jeg valgt byrådsmedlem i Haderslev Kommune.

Lene Knudsen

Lene Knudsen

Faglig konsulent

T: 22 50 93 61

lene@icv.dk

Mine opgaver i ICV omfatter personaletræning/-ansvar, supervision, undervisning i psykoedukation og motivation af borgerne, individuelle samtaler med borgere, udvikling af undervisningsmateriale og daglige strukturer i fht. undervisning.

I en lang årrække har jeg arbejdet med voksne mennesker, som har været præget at traumer, stress eller andre ubalancer i livet som fx sygdom og livskriser.

Jeg er uddannet socialrådgiver og har taget efteruddannelse som: Certificeret Supervisor (DFTI), Choktraume Terapeut (Merete H. Brandtbjerg) og Systemisk Opstiller og Familieopstiller (ISFO).

Nadira

Nadira Mujkanovic

Jobkonsulent

T: 22 25 89 14

nadira@icv.dk

Mine opgaver i ICV omfatter bl.a. kontakten med vores aktivitetsparate borgere og samarbejdet med jobcentre og virksomheder.

Herudover står jeg får udvikling af undervisningsmateriale, undervisning og individuelle samtaler med vores borgere.

Det motiverer mig at være med til at udvikle borgernes kompetencer i forhold til at indgå i forskellige funktioner i samfundet – fx socialisering i forhold til livsform og etnicitet.

Jeg har en bachelor som socialrådgiver samt en kandidat i pædagogisk sociologi.

Charlotte Tækker, ICV

Charlotte Tækker

Konsulent

T: 25 94 22 19

charlotte@icv.dk

Hvor der er vilje, er der en vej til job. Derfor prøver jeg at motivere borgerne til at være med til at gøre en god indsats i samarbejde med mig, og fremhæver borgernes kvaliteter og kvalifikationer, så de også her bliver motiveret til at finde job.

Jeg har arbejdet som salgskonsulent i 20 år. Jeg er god til at skabe kontakt til virksomheder, og dette kan hjælpe mig med at finde arbejde til borgere – at finde det rigtige match.

I undervisningen bruger jeg min erfaring fra salgsverdenen – hvordan man får skabt en god kontakt til personen, der sidder over for én.

Ankejan Sundarampillai, ICV

Ankajan Sundarampillai

Administration/ konsulent

T: 53 35 71 17

Ankajan@icv.dk

Mine opgaver i ICV er overordnet af administrativ karakter. Jeg er den primære mand på IT-opgaverne, og står derudover for lønninger, fakturering og indkøb.

Jeg sørger desuden for at give mine kollegaer et overblik over status i firmaet og har også en del ad hoc-opgaver som fx af og til at hjælpe borgerne med deres CV og ansøgning.

Yama Sadat

Yama Sadat

Jobchef

T: 42 37 08 08

yama@icv.dk

Blandt mine opgaver i ICV er kontakten med dagpengemodtagere. Jeg arbejder også med kontakten til vores netværk af virksomheder, hvor vi kan etablere praktikker, lønstilskudsjob og ordinære ansættelser for vores borgere.

Jeg har flere års erfaring som jobkonsulent i kommunalt regi og et indgående kendskab til rekruttering af medarbejdere til virksomheder.

Elise Madsen

Jobkonsulent

T: 42 90 32 27

elise@icv.dk

Jeg brænder for at styrke ledige borgeres fokus på styrker og muligheder frem for begrænsninger.

Med en del års erfaring som sagsbehandler i jobcenter og som virksomhedskonsulent har jeg en god fornemmelse for, hvor borgerne har brug for ekstra hjælp, samt et solidt netværk af virksomheder med mulige jobåbninger for relevante kandidater.

Frederik Sandbeck ICV

Frederik Sandbeck

Konsulent

T: 71 96 04 95

frederik@icv.dk

Mine arbejdsopgaver hos ICV er, blandt andet, at være underviser samt virksomhedskonsulent.

Derudover har jeg en stor del af kontakten til vores integrationsborgere.

En del år har jeg arbejdet med service og salg, hvor jeg har erfaret, at kontakt med andre giver stor arbejdsglæde og har udviklet mit naturlige servicegen. Jeg kan forstå og sætte mig ind i andres situation, og er derved god til at inspirere og finde løsninger på deres problemstillinger.

Vores afdelinger

Haderslev

Bygnaf 6, 2
6100 Haderslev

Tlf.: 71 99 00 02

Tønder

Pionér Allé 19
6270 Tønder

Tlf.: 71 99 00 02

Skjern

Østergade 5
6900 Skjern

Tlf.: 71 99 00 02

Horsens

Konsul Jensens Gade 4
8700 Horsens

Tlf.: 71 99 00 02