Trappemodellen

Fra aktivitetsparat til job
Trappemodel

I Danmark er antallet af aktivitetsparate borgere på kontanthjælp stort og der er behov for at finde nye løsninger, der kan sikre, at de aktivitetsparate borgere enten bliver selvforsørgende eller kommer i uddannelse. Til det formål har ICV i samarbejde med LG Insight udviklet ”trappemodellen”.

Aktivitetsparate borgere kan have andre problemer end ledighed, og trappemodellen tager hensyn til de individuelle behov, som den enkelte borgere har i forhold til at blive parat til et job.

En helhedsorienteret indsats

Modellen beskriver en helhedsorienteret indsats i forhold til flere aspekter af borgerens hele livssituation. Derfor er forløbet både virksomhedsrettet og rehabiliterende. Formålet er at hjælpe borgeren til at skabe normalitet i egen tilværelse og til at opnå en følelse af kontrol. Dette arbejder vi med gennem holdundervisning og individuelle samtaler. 

Undervisningen har også det formål at danne en forståelse for, hvordan arbejdsmarkedet fungerer og hvordan borgeren tilpasser sig de samfundsmæssige krav, under hensyn til de udfordringer han eller hun måtte have.

Sideløbende er borgeren ude i virksomhedspraktikker, som vi følger tæt, og hvor vi yder støtte i forbindelse med de udfordringer, der kan opstå.

Syv trin et mål

Trappemodellen er ikke udarbejdet til én specifik borgergruppe, men kan tilpasses den enkelte borgers forudsætninger og behov.

Modellen er opbygget af syv trin, der kan inddeles i tre forskellige stadier, der repræsenterer det fysiske eller psykiske stadie borgeren er på. Med udgangspunkt i, hvilket trin borgen er på, differentierer vi mellem, hvor meget det rehabiliterende forløb fylder i forhold til det virksomhedsrettede forløb.

Det rehabiliterende forløb fylder mest på de laveste trin, men jo højere placeret borgeren er, jo mere vil det virksomhedsrettede forløb fylde. På det syvende trin er målet at finde et job og ICV afslutter det samlede forløb.

 

Trappemodellens trin 

Trin 1-3

For de aktivitetsparate, der har svære fysiske eller psykiske gener, herunder PTSD symptomer eller diagnose. På dette stadie har borgeren flest timer på ICV og der arbejdes individuelt med de udfordringer som borgeren har i forbindelse med den virksomhedsrettede indsats.

Trin 4-5

For de aktivitetsparate, der har lettere fysiske eller psykiske gener. På dette stadie er borgeren hos ICV halvdelen af tiden og i virksomhedspraktik den anden halvdel. På trin 4 er forløbet hos ICV stadig rettet mod den rehabiliterende indsats. På trin 5 er undervisningen hos ICV virksomhedsrettet, der arbejdes med CVer, ansøgninger og med arbejdsmarkedsforhold i Danmark.

Trin 6-7

For de aktivitetsparate, der er via forløbet hos ICV er blevet jobparate. På dette stadie er borgeren blevet klar til at varetage en almindelig stilling. Her er målet at finde fuldtidspraktikker og ordinært arbejde. Borgeren er derfor kun tilknyttet ICV i den udstrækning borgeren har brug for det. ICV står dog hele tiden til rådighed for borgeren.

Kontakt ICV

Vil du vide mere om vejen til job? Ring nu og book et uforpligtende møde.

Smiling Male Office Employee Talking On Cellphone And Drinking Coffee At Workplace