Rehabiliterende indsats

Vejen til job

Vores tilbud om en rehabiliterende indsats er udviklet til borgere på kontanthjælp eller integrationsydelse, der kæmper med udfordringer ud over ledigheden.

Den rehabiliterende indsats er fleksibel og tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov og mål. Et mål kan fx være, at borgeren skal komme mere ud af hjemmet, træne mødestabilitet eller skabe en struktur i dagligdagen.

Overordnet handler forløbet om at hjælpe borgeren til at skabe normalitet i egen tilværelse og at opnå en følelse af kontrol.

Vi understøtter indsatsen med undervisning i, hvordan kriser og traumer påvirker os mennesker, og hvordan vi kan lære at håndtere denne påvirkning på en sund og hensigtsmæssig måde.

Vi arbejder ud fra trappemodellen, som kombinerer det virksomhedsrettede fokus med en rehabiliterende indsats.

Trappemodellen er udarbejdet i samarbejde med analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight.

Læs mere om trappemodellen 

Trappemodellen

Trappemodellen er en 7-trinsmodel udviklet for aktivitetsparate borgere med problemer ud over ledighed. Læs om trappemodellen