workshop

Rehabliterende indsats

Vores tilbud om en rehabiliterende indsats er udviklet til borgere på kontanthjælp eller integrationsydelse, der kæmper med udfordringer ud over ledigheden.

Den rehabiliterende indsats er fleksibel og tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov og mål. Et mål kan fx være, at borgeren skal komme mere ud af hjemmet, træne mødestabilitet eller skabe en struktur i dagligdagen.

Overordnet handler forløbet om at hjælpe borgeren til at skabe normalitet i egen tilværelse og at opnå en følelse af kontrol.

Vi understøtter indsatsen med undervisning i, hvordan kriser og traumer påvirker os mennesker, og hvordan vi kan lære at håndtere denne påvirkning på en sund og hensigtsmæssig måde.

Vi arbejder ud fra trappemodellen, som kombinerer det virksomhedsrettede fokus med en rehabiliterende indsats.

Trappemodellen er udarbejdet i samarbejde med analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight.

Trappemodellen - et rehabiliterende virksomhedsrette forløb

Trappemodel
Klik og læs mere om trappemodellen

Trappemodellen kan tilpasses den enkelte borgers forudsætninger og behov og er ikke målrettet én bestemt borgergruppe.

Modellen er udarbejdet af IndsatsCenter for Videreudvikling i samarbejde med LG Insight.