I forløbet for dagpengemodtagere lægger vi vægt på at udvikle motivationen til at finde og fastholde et job.

Vi ser på muligheder i stedet for udfordringer og hjælper borgeren med at styrke jobsøgningsindsatsen.

Vi har altid en individuel tilgang, hvor  vi tager udgangspunkt i individet og vurderer, hvad den enkelte borger har brug for med henblik på hurtigst mulig selvforsørgelse.

Vores indsats omfatter blandt andet hjælp til og vejledning inden for: 

  • Det gode CV
  • Den målrettede ansøgning
  • Den aktuelle status på arbejdsmarkedet
  • Job med løntilskud
  • Virksomhedspraktik
  • Den gode jobsamtale
  • Muligheder for uddannelse
  • Virksomhedskontakt