Forløb for dagpengemodtagere

Vejen til job

I forløbet for dagpengemodtagere lægger vi vægt på at udvikle motivationen til at finde og fastholde et job.

Vi ser på muligheder i stedet for udfordringer og hjælper borgeren med at styrke jobsøgningsindsatsen.

Vi har altid en individuel tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i individet og vurderer, hvad den enkelte borger har brug for med henblik på hurtigst mulig selvforsørgelse.

Vores indsats omfatter blandt andet hjælp til og vejledning inden for: 

  • Det gode CV
  • Den målrettede ansøgning
  • Den aktuelle status på arbejdsmarkedet
  • Job med løntilskud
  • Virksomhedspraktik
  • Den gode jobsamtale
  • Muligheder for uddannelse
  • Virksomhedskontakt
Happy working woman enjoying her coffee

Kontakt ICV

Vil du vide mere om vejen til job? Ring nu og book et uforpligtende møde.

Smiling Male Office Employee Talking On Cellphone And Drinking Coffee At Workplace

Trappemodellen

Trappemodellen er en 7-trinsmodel udviklet for aktivitetsparate borgere med problemer ud over ledighed. Læs om trappemodellen

Tilbud til kommunalt ansatte

ICV har et samarbejde med mange kommuner. Vi hjælper jobcentre med at få borgere i job. ICV optager løbende nye borgere. Det betyder, at sagsbehandlere altid kan lave en aftale med os om optag.  Læs om henvisningsprocedure