Tilbud til kommuner

Vejen til Job er overskriften på alle vores tilbud for mænd og kvinder over 18 år, som endnu ikke er selvforsørgende, og som ikke befinder sig i uddannelsessystemet. 

Særlige tilbud

Trappemodellen

En 7-trinsmodel udviklet for aktivitetsparate borgere med problemer ud over ledighed. 

Tilbud til dagpengemodtagere og jobparate borgere på kontanthjælp

Dagpengemodtagere

I forløbet for dagpengemodtagere lægger vi vægt på at udvikle motivationen til at finde og fastholde et job. Vi ser på muligheder i stedet for udfordringer og hjælper borgeren med at styrke jobsøgningsindsatsen. Vi har altid en individuel tilgang, hvor  vi tager udgangspunkt i individet

Læs mere »

Jobparate borgere

Forløbet for jobparate kontanthjælpsmodtagere er sammensat af individuelle samtaler med en jobkonsulent kombineret med undervisning og jobsøgningscafé . Ved de individuelle samtaler vil vores jobkonsulenter bl.a. hjælpe med at finde de rette match i det lokale erhvervsliv. Undervisningen foregår i grupper, hvor der bl.a. arbejdes

Læs mere »

Tilbud til aktivitetsparate borgere

Aktivitetsparate borgere

Dette beskæftigelsesforløb henvender sig til borgere, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse og som har brug for støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse. Vi arbejder ud fra trappemodellen, hvor et virksomhedsrettet fokus suppleres med en sideløbende rehabiliterende indsats. Trappemodellen er udarbejdet i samarbejde med analyse- og rådgivningsfirmaet LG

Læs mere »
Trappemodel

Trappemodellen

Fra aktivitetsparat til job I Danmark er antallet af aktivitetsparate borgere på kontanthjælp stort og der er behov for at finde nye løsninger, der kan sikre, at de aktivitetsparate borgere enten bliver selvforsørgende eller kommer i uddannelse. Til det formål har ICV i samarbejde med LG Insight udviklet ”trappemodellen”. Aktivitetsparate

Læs mere »

Tilbud til medarbejdere i kommunen

Henvisningprocedure

Henvisningsprocedure ICV optager borgere, når kommunerne har brug for det. Det betyder, at sagsbehandlere altid kan lave en aftale med os om optag.  Inden forløbet begynder, indleder vi med en visitationssamtale mellem borger, sagsbehandler og en kontaktperson fra ICV. Formålet med visitationssamtalen er at: Danne en klar forståelse af borgerens

Læs mere »