For dig som jobsøgende borger

Vejen til job

Vi lægger vægt på, at ICV er din samarbejds- og sparringspartner, når du som borger henvises til et forløb hos os. Vi baserer ikke alene vores forløb på vores faglige kompetencer, men også på en åben og imødekommende kultur, hvor det skal være trygt og rart for alle borgere at komme.

Vi tager altid udgangspunkt i din nuværende situation, for derfra at udvikle dine kompetencer og færdigheder gennem undervisning og individuelle samtaler.

Vi tilbyder flere forskellige beskæftigelsesforløb, der alle har til formål at hjælpe dig med at få en fod ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Er du dagpengemodtager?

Igennem et forløb hos ICV vil du sammen med en af vores jobkonsulenter arbejde målrettet med at komme i job. Du vil få undervisning i arbejdsmarked og uddannelsessystemet. Vi vil vejlede dig i, hvordan du skriver en god ansøgning og sætter dit CV op, og vi vil træne at gå til jobsamtale.

> Vejen til job for dagpengemodtagere

Happy working woman enjoying her coffee

Til dig der er klar til at komme i arbejde

og modtager kontanthjælp eller integrationsydelse

I dette forløb, vil du bl.a. blive undervist i arbejdsmarkedsrelevante emner, uddannelsessystemet, nødvendige IT kundskaber og få økonomisk vejledning. Vi tilbyder også individuelle samtaler både om praktik- og jobmuligheder og om evt. personlige udfordringer. Du får også hjælp til at finde en virksomhedspraktik eller et job med køntilskud.

Smiling Male Office Employee Talking On Cellphone And Drinking Coffee At Workplace
Smiling Male Office Employee Talking On Cellphone And Drinking Coffee At Workplace

Til dig der er udfordret af din ledighed

og modtager kontanthjælp eller hjemsendelsesydelse

Vores forløb for borgere, der kæmper med fysiske, psykiske eller sociale problemer ved siden af ledigheden er fleksible og bliver tilrettelagt ud fra dine behov. Vi kommer til at arbejde med individuelle mål som fx at komme mere ud af hjemmet, at træne mødestabilitet eller at skabe en struktur i dagligdagen. Samtidig arbejder vi gennem undervisning og individuelle samtaler hen imod, at du kommer i job.