Forløbet for dagpengemodtagere omfatter en individuel indsats, hvor det vurderes, hvad den enkelte har brug for med henblik på selvforsørgelse. Indsatserne er blandt andet individuel rådgivning hos en af vores jobkonsulenter.

Forløbet for jobparate kontanthjælps-modtagere omfatter undervisning med fokus på vejen til varigt job via praktik og løntilskudsstillinger.

Aktivitetsparate kontanthjælps-modtagere tilbydes et forløb, hvor en virksomhedsrettet og
rehabiliterende indsats sker sideløbende.

Vi hjælper borgerne godt på vej mod job, og understøtter kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet.

Tal fra Haderslev kommune om beskæftigelsesforløb for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Vi bygger bro og opnår gode resultater

Praktik og løntilskudsstillinger øger chancerne for på sigt at finde et fast job. I ICV bygger vi vores indsats op omkring et samarbejde mellem kommunen, den enkelte borger og lokale virksomheder, der kan tilbyde vores borgere et relevant praktikforløb eller løntilskudsjob.

Med stærke faglige kompetencer og personligt engagement opnår vi gode resultater med alle de forløb, som vi tilbyder ledige borgere og som bygger bro mellem kommune, borger og arbejdsmarked.

Foto: Mikkel Rask (CC)