Understøttelse af kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet

Vi hjælper borgerne godt på vej mod job

Tilbud til kommuner

Få flere borgere i job i samarbejde med ICV

Vejen til Job er overskriften på alle vores tilbud for mænd og kvinder over 18 år, som endnu ikke er selvforsørgende, og som ikke befinder sig i uddannelsessystemet.

Tilbud til virksomheder

Få det rettte match med en ny medarbejder, med hjælp fra ICV

Vejen til det rette medarbejder match for går gennem ICV. Har din virksomhed ressourcerne til at introducere nye praktikanter og medarbejdere?

En stærk indsats

Vi understøtter kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet.

Med stærke faglige kompetencer og personligt engagement opnår vi gode resultater med alle de forløb, som vi tilbyder ledige borgere og som bygger bro mellem kommune, borger og arbejdsmarked.

Forløb for dagpengemodtagere

Forløbet for dagpengemodtagere omfatter en individuel indsats, hvor det vurderes, hvad den enkelte har brug for med henblik på selvforsørgelse. Inkl. individuel rådgivning hos en af vores jobkonsulenter.

Jobparate kontanthjælps-modtagere

Forløbet for jobparate kontanthjælps-modtagere omfatter undervisning med fokus på vejen til varigt job via praktik og løntilskudsstillinger.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Aktivitetsparate kontanthjælps-modtagere tilbydes et forløb, hvor en virksomhedsrettet og rehabiliterende indsats sker sideløbende.

Brobygning

IndsatsCenter for Videreudvikling

Vi bygger bro og opnår gode resultater

Praktik og løntilskud øger chancerne for på sigt at finde et fast job. I ICV bygger vi vores indsats op omkring et samarbejde mellem kommunen, den enkelte borger og lokale virksomheder, der kan tilbyde vores borgere et relevant praktikforløb eller løntilskudsjob.

Med stærke faglige kompetencer og personligt engagement opnår vi gode resultater med alle de forløb, som vi tilbyder ledige borgere og som bygger bro mellem kommune, borger og arbejdsmarked.