6

Brobygning

Gennem ICV’s store erfaring med integrationsområdet bidrager vi til at bygge bro mellem kommunen og flygtninge/indvandrere og mellem arbejdsmarkedet og flygtninge/indvandrere og i sidste ende øge  succesraten med at blive selvforsørgende

 

Foto: Mikkel Rask - flickr

Rådgivning om integration

Rådgivning

ICV stiller sig til rådighed gennem rådgivning og støtte til kommunen for at gøre overgangsfasen til et bedre integreret liv for borgeren.

 

Analyse og metodik

Vi bidrager med en analyse af forholdene i kommunerne og med hjælp til at løse de specifikke udfordringer i form af integration på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

 

Planlægning og gennemførsel

Vi har stor erfaring med at arbejde med en  helhedsorienteret indsats og anvendelse af bl.a. brancheforløbspakker.

Har du lyst til at MØDE med os?

LAV EN AFTALE NU

Andre ydelser

Branchepakker til integration

Et effektivt middel

Branchepakkerne forener succesfulde forsknings- og  erfaringsbaserede beskæftigelsesforløb for flygtninge og indvandrere uden tilknytning til arbejdsmarkedet og med ringe sproglige og faglige kompetencer.

En klar målsætning

Forløbene har et klart mål om ordinær ansættelse, og borgerens progression måles og synliggøres under hele forløbet. Det bliver derfor tydeligt hvilke krav  der stilles og hvilke forudsætninger borgeren mangler.

> Læs mere om branchepakker til integration

Få også

  • Finansieringsvejledning Refusionsvejledning - Vejledning i forhold til finansieringsmuligheder.
  • Modtagelse A-Z
  • Virksomheds rettede indsatser
  • Mentor ordning
  • Faglige netværk på tværs af kommuner
6

ICV - IntegrationsCenter

Vi har stor erfaring med integrationsområdet fra både den kommunale sektor og fra den private sektor. VI har et indgående kendskab til og forståelse af indvandrergruppens socioøkonomiske udfordringer og stor forståelse af de kulturelle elementer, der indgår i mødet mellem kommunerne og flygtninge/indvandrere

Få hjælp til en helhedsorienteret indsats

ICV tilbyder kommuner professionel hjælp med at integrere flygtninge og indvandrere

Vores formål er at bidrage kommunerne med hjælp til at løse de specifikke udfordringer i form af integration på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Vi har den rette metode gennem en helhedsorienteret indsats og anvendelse af bl.a. brancheforløbspakker.

Vores primære opgave er at støtte flygtninge og indvandrere til at blive selvforsørgende. For at kunne komme ind på arbejdsmarkedet, kræver det en helhedsorienteret indsats. Vi kan hjælpe med alt, fra hvordan man finder en bolig, til hvordan man melder sig i ind i en forening og bliver en del af civilsamfundet. På den måde frigøres kommunale ressourcer og integrationen optimeres, da hele indsatsen er samlet.

Vi vil i ICV stille os til rådighed gennem rådgivning og støtte for at gøre overgangsfasen til det nye liv lettere og mere overkommelig.

Andres artikler

Deltag i vores netværk på Linkedin

6

Nyttige link

Ministeriets overordnede målsætninger

Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandringen skal bidrage positivt, hvor alle mødes med respekt og forventning, hvor der stilles krav til dem, som ønsker at komme til Danmark, og hvor ny-ankomne mødes med klare rettigheder og pligter, som følger med det at blive en del af det danske samfund.

>> Ministeriets hjemmeside

 

 

 

 

Den gode modtagelse - Vejle kommune

>> En håndbog til fagfolk som arbejder med integration

BOOK ET MØDE NU

Branchepakker - vejen til den gode integration

Et effektivt middel

Branchepakkerne forener succesfulde forsknings- og  erfaringsbaserede beskæftigelsesforløb for flygtninge og indvandrere uden tilknytning til arbejdsmarkedet og med ringe sproglige og faglige kompetencer.

En klar målsætning

Forløbene har et klart mål om ordinær ansættelse, og borgerens progression måles og synliggøres under hele forløbet. Det bliver derfor tydeligt hvilke krav  der stilles og hvilke forudsætninger borgeren mangler.

Hør om BRANCHEPAKKER

Har du brug for en gennemgang af branchepakke metoden, eller vil du have konkrete eksempler på arbejdet med branchepakker?

LAV EN AFTALE NU

Resultater med branchepakker

Job konsulenten

Borgeren

Virksomheden

Jobkonsulenterne udtrykker stor tilfredshed, fordi de med branchepakkekonceptet har fået klare mål for indsatsen og værktøjer til at tale med borgerne og virksomhederne om progression i indsatsen.

 

Borgere, som deltager i branchepakkeforløb har hurtigere progression end borgere uden branchepakke– det vil sige der opnås hurtigere tilknytning til arbejdsmarkedet, og bedre jobparathed.

De samarbejdende virksomheder udtrykker stor tilfredshed med konceptet, fordi mål for virksomhedsforløbet og behov for træning gøres tydeligt.

 

 

 

6

Lokal tilpasning af branchepakker

Branchepakkerne bliver udviklet og tilpasset lokalt på baggrund af en grundig arbejdsmarkeds-analyse, som viser jobåbninger, kompetenceprofiler og virksomhedsstrukturer.

 

Forløb designes specifikt efter det lokale arbejdsmarked. Pakkerne skal tilpasses både virksomhedernes behov og de målgruppe af flygtninge og indvandrere kommunen vil støtte.

 

 

Succes gennem et stærkt partnerskab

HØR MERE OM BRANCHEPAKKER

For at sikre succes med branchepakken udvikles den i tæt samarbejde med LG Insight og de lokale aktører.

Kontakt en konsulent

Samarbejdspartnere:

Lene Knudsen, Konsulent

 

Kontakt:

+45 22 50 93 61

lene@icv.dk

Kaj Iversen, Konsulent

 

Kontakt:

+45 29 82 28 62

kaj@icv.dk

Yama Sadat, Konsulent

 

Kontakt:

+45 42 37 08 08

yama@icv.dk

Find også ICV på Linked in

6

Haderslev

+45 71 99 00 02

Sønderborg

+45 71 99 00 03

Ringkøbing-Skjern

+45 71 99 00 04

ICV afdelingernes kontakt telefon:

Skriv til os

(Obligatorisk)

Indsender formular...

Der opstod desværre en fejl på serveren, prøv venligst igen

Formular modtaget.

6

IntegrationsCenter aps  - Merkurvej 7 - 7100 Vejle


Images from pixabay